Eftersom vicevärdarna, liksom hela styrelsen tjänstgör inom olika verksamhetsområden med oregelbundna arbetstider så finns begränsad möjlighet att kontakta oss via telefon på speciella tider. Vi har därför valt att  dela upp vicevärdsuppgifterna på två personer. Diana Söderholm sköter fakturor och överlåtelser och Sigge Olofsson tar hand om hyra av skärmtak, P-platser, garage och hobbyrum. Vår intention är att dessa bokningar inom snar framtid ska kunna
utföras via Riksbyggens hemsida. Fram till dess når du oss på telefon eller via mejl. Läs in ett meddelande på röstbrevlådan så kontaktar vi Dig så fort möjlighet finns.

Diana Söderholm Tel  070-6831102 Mejla Diana

Sigge Olofsson     Tel 070-2495780  Mejla Sigge