Styrelsen arbetsgrupper vid Riksbyggen Lyckselehus 6

Efter konstituerande möte 20191120 ser arbetsfördelningen för stryresemedlemmarna iRiksbyggen Lyckselehus 6  ut enligt följande:

Peter Boman, ordförande 
Per Ahlström, vice ordförande  
Sigge Olofsson, sekreterare
Daniel Eriksson , ordinarie ledamot
Peder Hansson, ordinarie ledamot
Diana Söderholmordinarie ledamot
Andreas Nilsson, ordinarie ledamot RB Umeå
Carola Fjällström, suppleant
Mats Lundqvist, suppleant


Vice värd     Diana Söderholm  ansvarig för överlåtelser och fakturor
Biträdande vice värd  köansvarig för uthyrning av p-platser, skärmtak, garage och hobbyrum

Fastghetsskötare                    Lars Eriksson            Telefon 070-2199173


Styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet och ser som sin uppgift att tillvarata
förslag från föreningens medlemmar och utveckla dessa inom de ramar som finns, för att göra medlemmarnas boende så bra och trivsamt som möjligt. För att effektivisera arbetet har styrelsen valt att fördela sig i arbetsgrupper. Det är viktigt att du tar kontakt med någon av kontaktpersonerna om du har förslag som du vill föra fram eller vill medverka i en arbetsgrupp. Om du inte vet i vilken arbetsgrupp just ditt förslag passar in så kontakta bara någon av arbetsgrupperna.
Ju fler goda och kreativa förslag som kommer fram, desto större är möjligheten för att
vårt bostadsområde kan bli ännu bättre.


Fördelning av styrelsens medlemmar i arbetsgrupper:

Miljö/Sophantering, Trivsel : Carola Fjällström, Daniel Eriksson


Information :
Sigge Olofsson , Diana Söderholm

Energigruppen : Peter Boman, Daniel Eriksson
Per Ahlström

Första namnet är kontaktperson / sammankallande i respektive grupp.Det finns en förslagslåda utanför dörren till vår vaktmästares kontor där du kan skriva
synpunkter och förslag. Skriv under med namn så frågorna kan besvaras.