Välkommen till bostadsrättsföreningen

Lyckselehus nr 6.


Du har köpt en bostadsrättslägenhet och du är nu delägare i

bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten.


Du har köpt nyttjanderätten till din bostad och du har då också

underhållsansvaret för din lägenhet.


Du betalar en avgift varje månad till föreningen som skall täcka din del

av föreningens kostnader.


Som delägare kan du vara med och påverka det som sker i föreningen.


En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom. Det innebär att

se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda

underhållsplanen och föreningen stadgar följs och att fattade beslut

genomförs.


Till grund för föreningens verksamhet ligger Bostadsrättslagen BR som

bla. reglerar lägenhetsinnehavarens och föreningens rättigheter och

skyldigheter.


Vi är som ekonomisk förening helt självständiga, men har valt att

tillhöra Riksbyggen som organisation samt att av dem köpa ekonomisk

och teknisk förvaltning.