Bostadsrättsföreningen Lyckselehus 6 hade årstämma och konstituerande sammanträde 20151015 och styrelsemedlemmarna och styrelsens arbetsgrupper presenteras under Styrelsen på hemsidan. Mötet hölls vid Missionskyrkans samliingslokal och ett 30-tal medlemmar närvarade.
Vid styrelsens första sammanträde 20151025  fastställdes verksamhetsplan enligt följande:

Verksamhetsplan för 2016