Information till medlemmar i Riksbyggen Lyckselehus 6
Styrelsen beslutade vid verksamhetsårets första möte 20151025
att utgå från verksamhetsplan enligt nedan:

Verksamhetsplan för 2016                    

   Verksamhetsplanen  innehåller många punkter att utreda men styrelsens ambitioner är att

    flertalet av dessa ska kunna åtgärdas under verksamhetsåret