En bostadsrätt är en tillgång

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i.

 

En investering
Att köpa en bostadsrätt innebär inte bara att du köper ett hem. Du gör även en investering för framtiden. Du förfogar över äganderätten för bostaden och kan när som helst sälja den. Äganderätten kan  även ärvas eller överlåtas, allt efter dina önskemål

 

Du bor till självkostnadspris
Som medlem i föreningen bor du till självkostnadspris. Det innebär också att du och din förening gemensamt delar på kostnader för fastigheten.

 

Känslan i att äga sitt boende
Det är upp till dig och de andra medlemmarna att se till att föreningen är välskött och trevlig att bo i. Det gör att man som bostadsrättshavare kanske känner lite extra för ”sitt hus” och får ett lite mer personligt förhållande till sitt boende.

 

 

Tryggad ekonomi
Genom att teckna ett så kallat Riksbyggenavtal får bostadsrättsföreningen ett fast pris på sitt nybyggnadsprojekt. Det innebär att den slutliga anskaffningskostnaden är känd när den ekonomiska planen upprättas och bostadsrätterna upplåts. Om någon lägenhet inte är såld när den är inflyttningsklar åtar sig Riksbyggen att köpa den.

 

Du är med och bestämmer över ditt boende
Den som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt boende. Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen. På föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen fastställer bl a årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader.

 

Här hittar du mer information om hur det är att bo i bostadsrätt Länk till information från Riksbyggen